Inici | Empresa | Jardineria Sostenible

Jardineria Sostenible

La jardineria sostenible comporta racionalitzar i minimitzar l'ús de recursos externs a l'hora de fer jardins (aigua, adobs i productes fitosanitaris) mitjançant espècies adaptades al medi natural. L'elecció de les espècies vegetals no és l'únic aspecte que hem de tenir en compte; cal també seguir les recomanacions següents:

  • Disseny i planificació del jardí: és necessari estudiar l'àrea del jardí, l'ús que en farem i els objectius que volem que acompleixi.
  • Estudi i actuacions sobre el sòl: cal conèixer les característiques de la terra on farem el jardí i, si cal, modificar-les per potenciar el desenvolupament de les plantes.
  • Selecció de les plantes: és fonamental l'elecció d'espècies que s'adeqüin a la climatologia de la zona i que, per la seva naturalesa, necessitin poca atenció i aigua.
  • Zona apropiada de gespa: reduir la superfície o substituir la gespa tradicional per espècies de gespa més resistents a la sequedat, com ara varietats de Zoysia, que permeten un menor consum d'aigua i requereixen menys atenció.
  • Sistema eficient de reg: convé adaptar el reg a les necessitats de les plantes i a les característiques del terreny per optimitzar el consum d'aigua.
  • Materials de cobertura: la utilització de materials orgànics (escorces) o inorgànics (graves o terres volcàniques) evita la pèrdua d'aigua per evaporació, la proliferació d'herba i, alhora, proporciona un agradable efecte estètic.
  • Manteniment simple i correcte dels espais: un jardí amb poques necessitats i fàcil de mantenir permet minimitzar i optimitzar els recursos disponibles.

Catàlegs en PDF

grevillea

zoysia

Dades de Contacte

Carretera, n-II km 650-800
Apartat de Correus 88, 08932
Sant Andreu de llavaneres
(Barcelona)

Tel.: +34 93 795 21 39
Fax: +34 93 795 29 00

Cerca plantes